On-line pohovory a remote recruitment

Řešíte nábor na dálku a potýkáte se s pohovory on-line?  Váháte, jestli vůbec má cenu s kandidátem dělat video call, když se s ním nemůžete setkat osobně? Chybí vám ten osobní kontakt a jak se říká, to jestli zafunguje chemie? Ve středu 22.5.2020 jsme byly, jako HR...

Kompetenční pohovor ON-LINE kurz

Mám zájem Za­jí­má vás, jak po­znat jest­li je uchazeč kva­lit­ní a zda u vás vy­dr­ží? Chce­te se na­u­čit tech­ni­ku po­ho­vo­ru po­u­ží­va­nou špič­ko­vý­mi recru­i­te­ry? Chce­te nabrat do vaší firmy lidi, kteří se k vám budou hodit a vy­tvo­řit tak sta­bil­ní...