propouštíte zaměstnance?

Outplacement

v dobách organizačních změn

Pomůžeme vám zvládnout náročnou situaci.

Kompletně. s citem. 

s čím můžeme pomoci?

pošlete nám zadání

Kontaktujte Externí HR

SKYPE ∴ WHATSAPP ∴ ZOOM
+420 724 511 854
veronika.trutz@GMAIL.COM