Potřebujete pomoc ve složkách?

Personální agenda

v dobách organizačních změn

Pomůžeme vám zrevidovat současné procesy ve firmě

A uděláme v tom pořádek 🙂

s čím můžeme pomoci?

pošlete nám zadání

Kontaktujte Externí HR

SKYPE ∴ WHATSAPP ∴ ZOOM
+420 724 511 854
veronika.trutz@GMAIL.COM